Αναμενόμενα Αποτελέσματα

  1. Αποδοτικότερη εξατομικευμένη αποκατάσταση των ασθενών, μέσω της χρήσης του εκπαιδευμένου συστήματος από τα αρχικά στάδια της αποκατάστασης του ίδιου ασθενούς.
  2. Αυτοδιαχείριση του προγράμματος αποκατάστασης από τον ασθενή και το περιβάλλον του
  3. Δυνατότητα αναδιοργάνωσης του σχεδίου αποκατάστασης και των τακτικών επισκέψεων του ασθενούς στο κέντρο αποκατάστασης
  4. Εύκολη ενημέρωση της αποκατάστασης του ασθενούς από διαφορετικούς ενδιαφερομένους με πρόσβαση (διαφορετικούς ιατρούς, συγγενικό περιβάλλον κ.α) μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας
  5. Ευκολότερη αξιολόγηση της κατάστασης του ασθενούς μέσω της παροχής αντικειμενικών μέτρων για την βελτίωση της κατάστασης τους και κοινοποίηση τους στους ιατρούς από την οικεία των ασθενών
  6. Αποσυμφόρηση των κέντρων αποκατάστασης καθώς οι ιατροί θα μπορούν να αποδεσμεύσουν νωρίτερα τους ασθενείς και να συνεχίσουν την εξ αποστάσεως παρακολούθηση τους με συγκεκριμένα πρωτόκολλα.
  7. Αποκλιμάκωση του φόρτου εργασίας των ειδικών, οι οποίοι θα μπορούν να έχουν την γενική εποπτεία περισσοτέρων ασθενών μέσω του υπολογιστή τους
  8. Ενίσχυση της προσήλωσης/αφοσίωσης των ασθενών στο πρόγραμμα ασκήσεων για την γρήγορη αποκατάστασή τους, δεδομένης της συνεχής παρακολούθηση του από των ιατρό του
  9. Ενίσχυση της ενεργής συμμετοχή του περιβάλλοντος του ασθενούς στην αποκατάσταση του, με την χρήση της πλατφόρμας.