Εταίροι

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
(Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα στην
Ελλάδα, ιδρύθηκε το 2000. Πρόκειται για ένα μη κερδοσκοπικό
νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, εποπτευόμενο από τη Γενική
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Ελληνικού
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το Ε.Κ.Ε.Τ.Α. έχει σημαντικά επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα σε
πολλούς τομείς όπως: της Ενέργειας, του Περιβάλλοντος, της
Βιομηχανίας, της Μηχανικής, της Πληροφορικής & Επικοινωνιών,
των Μεταφορών & Βιώσιμης Κινητικότητας, της Υγείας, της
Αγρο-βιοτεχνολογίας, της Ευφυούς Γεωργίας, της Ασφάλειας,
καθώς και σε αρκετές διεπιστημονικές περιοχές.

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Ι.Π.ΤΗΛ) ιδρύθηκε
το 1998 ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός υπό την αιγίδα της
Γ.Γ.Ε.Τ. στην Ελλάδα, με έδρα της βρίσκεται στο Θεσσαλονίκη,
Ελλάδα.

 

Το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ολύμπιον
Ιωαννίνων Α.Ε., με έδρα τα Ιωάννινα, ιδρύθηκε το 2008 και
λειτούργησε τον Ιούνιο του 2011. Το πρώτο και μοναδικό ιδιωτικό
κέντρο αποκατάστασης σε όλη την Ήπειρο και την Βορειοδυτική
Ελλάδα, εξυπηρετώντας ωστόσο και τις ανάγκες της ευρύτερης
περιοχής των Ιονίων νήσων αποτελείται από δύο τμήματα
αποκατάστασης, το τμήμα Κλειστής Νοσηλείας δυναμικότητας 99
κλινών και Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) καθώς και το
τμήμα Ανοιχτής – Ημερήσιας Νοσηλείας.

Η Πανεπιστημιακή Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
(Φ.Ι.Α.) του Π.Γ.Ν.Ιωαννίνων είναι η πρώτη Πανεπιστημιακή
Κλινική Αποκατάστασης στην Ελλάδα και η πρώτη Κλινική Φ.Ι.Α.,
δημόσιου χαρακτήρα, που λειτουργεί σαν Κέντρο Αποκατάστασης
προσφέροντας υπηρεσίες Αποκατάστασης στη Δυτική αλλά και τη
Βόρεια Ελλάδα. Η Πανεπιστημιακή Κλινική Φυσικής Ιατρικής και
Αποκατάστασης (Φ.Ι.Α.) του Π.Γ.Ν.Ιωαννίνων έχει θεμελιωθεί και
κτισθεί με δαπάνες του Ιδρύματος ‘Σ. Νιάρχος’ αλλά ο μέχρι τώρα
εξοπλισμός του καλύφθηκε από το Γ’ ΚΠΣ.
Σκοπός της Κλινικής Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Φ.Ι.Α.)
είναι να προσφέρει σημαντικό επιστημονικό και κοινωνικό έργο
στο τομέα της Αποκατάστασης, πρωτοποριακό για τα δεδομένα
της Δυτικής και Βόρειας Ελλάδος, διαδραματίζοντας παράλληλα
πρωταγωνιστικό ρόλο, στις τεχνολογικές εξελίξεις.

Η ΕΛΕΠΑΠ είναι το πρώτο φιλανθρωπικό, μη κερδοσκοπικό
σωματείο στην Ελλάδα το οποίο παρέχει υπηρεσίες
αποκατάστασης σε παιδιά από το 1937. Σήμερα διαθέτει 6
παραρτήματα σε όλη τη χώρα Το Παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων
ιδρύθηκε και λειτουργεί στα Ιωάννινα από το 1981. Η ΕΛΕΠΑΠ
μεριμνά για τη λειτουργική αποκατάσταση των παιδιών με
κινητικές αναπηρίες και αναπτυξιακές δυσκολίες, ενδεικτικά:
Εγκεφαλική παράλυση, Νευρομυικές παθήσεις, Σύνδρομα με
συνοδά κινητικά προβλήματα, Εγκεφαλοπάθειες,
Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, Κακώσεις νωτιαίου μυελού,
Μυελομηνιγγοκήλη, Σκολίωση, Κύφωση, Βλαισοπλατυποδία
φροντίζοντας παράλληλα για την πλαισίωση των οικογενειών τους.

 

 

Skip to content