Πιλοτικές Δοκιμές στο Κέντρο Αποκατάστασης ΕΥΕΞΙΑ

Την Τρίτη 21 Ιουλίου 2022 στις 9:00-12:30, πραγματοποιήθηκαν οι πιλοτικές δοκιμές του ολοκληρομένου συστήματος ISOMETRIC, η οποία έλαβε χώρα στο κέντρο αποκατάστασης ΕΥΕΞΙΑ στο Λάκκωμα Χαλκιδικής, με εκπροσώπους από το ΕΚΕΤΑ και την κλινική Φ.Ι.Α. Ο φορέσιμος εξοπλισμός, που αποτελείται από ένα σύνολο πέντε αδρανειακών μονάδων μέτρησης (IMUs) και ένα ζευγάρι από εσωτερικές έξυπνες σόλες, φορέθηκε από μία ομάδα ασθενών οι οποίοι πάσχουν από κάποια μορφή ημιπληγίας.

Στις φωτογραφίες: Κατά τη διάρκεια της καταγραφής δεδομένων βάδισης, οι ασθενείς φορούν είτε μόνο το σύστημα ISOMETRIC, είτε σε συνδυασμό το σύστημα ISOMETRIC και RehaGait για αξιολόγηση και επαλήθευση της ανάλυσης των δεδομένων.

 

News
About
Skip to content