Επιστημονική Δημοσίευση από το ΕΚΕΤΑ στο Διεθνές Συνέδριο SEEDA-CECNSM 2022

Στα πλαίσια του 7ου διεθνούς συνεδρίου “South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer Networks and Social Media Conference (SEEDA-CECNSM 2022)” που έλαβε χώρα στις 23-25 Σεπτεμβρίου 2022 στο Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου, Ιωάννινα, Ελλάδα, συνεγράφη, απεστάλη, έγινε αποδεκτή και παρουσιάστηκε με επιτυχία από το Κέντρο ‘Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), η επιστημονική δημοσίευση με τίτλο “An Intelligent System of Outpatient Monitoring Evaluation Towards Rehabilitation In Cloud”. Παρακάτω καταγράφετε η περίληψη (abstract) της δημοσίευσης και ένας σύνδεσμος (url) όπου βρίσκεται διαθέσιμη online.

  • Abstract: Gait analysis is a methodical study of how people move that can be applied to a range of settings, including sports, rehabilitation and clinical diagnosis. This paper describes a system for tracking the kinetic rehabilitation of hemiplegic patients with a combined use of gait analysis system and wearable devices. The concept is focused on training and extracting individualized knowledge from an intelligent information system during the patient’s stay in the rehabilitation facility. This knowledge can be utilized so that the patient may self-manage their rehabilitation regimen and monitor the improvement of their condition in their own place. Medical experts will then be able to monitor patients’ progress through a cloud-based platform.
  • URL: https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9932975&isnumber=9932894

News
About
Skip to content