Επίσκεψη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2019

Στις 7 – 15 Σεπτεμβρίου του 2019 πραγματοποιήθηκε η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκπρόσωποι του έργου ISOMETRIC επισκέφτηκαν το περίπτερο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλα τεχνολογικά περίπτερα με σκοπό την ενημέρωση σε σύγχρονες και νέες τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την βελτίωση προγραμμάτων αποκατάστασης σε ασθενείς. Οι τεχνολογίες αυτές σχετίζονται με την εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα, όπως εικονικά περιβάλλοντα, VR εξομοιωτές κ.λ.π.

 

News
About
Skip to content