Ενημερωτικό Δελτίο για την Τεχνική Συνάντηση του έργου στο Φ.Ι.Α.

Στις 11 Φεβρουαρίου του 2021 πραγματοποιήθηκε η τεχνική συνάντηση στην Πανεπιστημιακή Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Φ.Ι.Α.) με εκπροσώπους από το ΕΚΕΤΑ και την κλινική Φ.Ι.Α., με σκοπό τη συλλογή δεδομένων κανονικής βάδισης (φυσιολογική βάδιση).

Στη φωτογραφία: Το τεχνικό κλιμάκιο έχει προετοιμάσει τον χώρο εργασίας στον οποίο θα πραγματοποιηθούν οι καταγραφές βάδισης. Οι άσπρες λωρίδες στο έδαφος έχουν τοποθετηθεί με απόσταση 50 εκατοστών μεταξύ τους και κατα τη βάδιση σκοπός είναι το πόδι σε κάθε βήμα να ξεκινάει και να σταματάει στο ίδιο σημείο επάνω στις γραμμές. Οι βαδίσεις που πραγματοποιήθηκαν διαφέραν ως προς τη συνολική απόσταση βάδισης (3,5 – 5,5 μέτρα) και το ρυθμό (αργή – κανονική – γρήγορη).

News
About
Skip to content