Αγορά Αδρανειακών Μονάδων Μέτρησης (ΙΜUs)

Στις 13 Νοεμβρίου του 2020 πραγματοποιήθηκε η αγορά του συστήματος αδρανειακών μονάδων μέτρησης (ΙΜUs), που αποτελείται από πέντε ίδιες μονάδες, οι οποίες αποτελούν κομμάτι του εξοπλισμού το οποίο φορά ο ασθενής κατά τη διάρκεια της βάδισης του. Πρόκειται για ένα σύστημα, το οποίο είναι σχεδιασμένο να φοριέται σε συγκεκριμένα σημεία του ανθρώπινου σώματος (δύο στα χέρια, δύο στα πόδια και ένα στο κέντρο μάζας του σώματος).

Οι αισθητήρες που χρησιμοποιούνται σε κάθε IMU είναι τρεις και πιο συγκεκριμένα ένα επιταχυνσιόμετρο, ένα γυροσκόπιο και ένα μαγνητόμετρο. Ο σκοπός των IMUs είναι να καταγράψουν σήματα κατά την διάρκεια της βάδισης του ασθενή, σε σχέση με τις κινήσεις του. Τα βασικά σήματα είναι η επιτάχυνση, η γωνιακή ταχύτητα και ο προσανατολισμός που μπορεί να αντιληφθεί ο αισθητήρας, ως προς το τοπικό σύστημα συντεταγμένων του.
News
About
Skip to content