Αγορά Έξυπνων Σόλων της Εταιρίας Moticon

Στις 16 Νοεμβρίου του 2020 πραγματοποιήθηκε η αγορά του συστήματος εσωτερικών έξυπνων σόλων, που αποτελούν κομμάτι του εξοπλισμού το οποίο φορά ο ασθενής κατά τη διάρκεια της βάδισης του, με σκοπό την επιτάχυνση της αποκατάστασης του ασθενούς. Οι εσωτερικές έξυπνες σόλες που αγοράστηκαν με σκοπό να χρησιμοποιηθούν στο σύστημα ISOMETRIC είναι της εταιρίας Moticon και πιο συγκεκριμένα είναι το μοντέλο OpenGo Sensor Insole οι οποίες είναι ένα ευέλικτο εργαλείο για την ανίχνευση της δυναμικής του ανθρώπινου ποδιού. Είναι εξαιρετικά ευέλικτες και ενσωματώνουν όλα τα τεχνολογικά στοιχεία για την εκτέλεση αυτόνομων μετρήσεων. Οι εσωτερικές σόλες, προορίζονται για χρήση μέσα στα παπούτσια των χρηστών, για τη μέτρηση της κατανομής της πελματιαίας πίεσης, της επιτάχυνσης, καθώς και της περιστροφής του ποδιού.

Πιο αναλυτικά, η κάθε σόλα περιλαμβάνει 16 αισθητήρες πίεσης που καλύπτουν σχεδόν όλη την επιφάνεια της,  έναν αισθητήρα μέτρησης της επιτάχυνσης και έναν αισθητήρα μέτρησης της γωνιακής ταχύτητας.
News
About
Skip to content