Αποτελέσματα Έργου

1

Εκπαιδευμένο Ευφυές Σύστημα

2

Εξατομικευμένες Παράμετροι Βελτίωσης Κινητικής Κατάστασης

3

Φορέσιμη Συσκευή

4

Πλατφόρμα Παρακολούθησης

5

Οπτικοποίηση της κατάστασης του Ασθενούς στην πορεία του Χρόνου

6

Πρόσβαση σε Θεράπων Ιατρό και Οικογενειακό/ Φιλικό Περιβάλλον ασθενούς

Τελευταία Νέα

Τελευταίες Δημοσιεύσεις

  1. Patenidis, A. T., Mitsopoulou, E. E., Votis, K., & Tzovaras, D. (2022, September). ISOMETRIC: An Intelligent System of Outpatient Monitoring Evaluation Towards Rehabilitation In Cloud. In 2022 7th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer Networks and Social Media Conference (SEEDA-CECNSM) (pp. 1-5). IEEE.
  2. Dimopoulos, D., Kalogirou, E., Varvarousis, D. N., Nakos, V., Manolis, I., Boughariou, M. H., … & Ploumis, A. (2022, September). Variations of pressure data from insoles in normal population during the 10meter walking test and an appropriate parameters’ extraction algorithm: a pilot study. In 2022 7th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer Networks and Social Media Conference (SEEDA-CECNSM) (pp. 1-6). IEEE.
  3. Varvarousis, D. N., Martzivanou, C., Dimopoulos, D., Dimakopoulos, G., Vasileiadis, G. I., & Ploumis, A. (2021). The effectiveness of botulinum toxin on spasticity and gait of hemiplegic patients after stroke: A systematic review and meta-analysis. Toxicon, 203, 74-84.
logos